Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/229/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie osiedlenie w Tychach rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/228/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/227/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/226/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/225/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/224/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Tychach

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/223/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/222/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 6 w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/221/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego w Tychach

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/220/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Rudolfa Zaręby w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/219/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 26 w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/218/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 21 w Tychach

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/217/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Tychach

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/216/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego w Tychach

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/215/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Gustawa Morcinka w Tychach

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/214/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/120/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie działki nr 796/69 położonej w rejonie ulic Spacerowej i Małej Alei Róż ograniczonym prawem rzeczowym

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/213/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Beskidzkiej, Oświęcimskiej, Długiej i Goździków w Tychach – etap I

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/212/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/132/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/211/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2016 w sprawie wyznaczenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/210/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/208/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/9/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu realizacji list osób zakwalifikowanych do najmu, zamiany lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego oraz trybu realizacji prawomocnych wyroków  sądowych orzekających eksmisję

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/207/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej MZK w Tychach w trakcie Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/206/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1965/83, 1974/83

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/205/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 4109/80, 5191/37, 1656/42, 3919/33

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/204/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 016 r. w sprawie przekazania w zarząd  Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych nieruchomości położonych w Tychach

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/203/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21czerwca 2016 r. w sprawie przekazania w zarząd Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych nieruchomości położonych w Tychach

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/202/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania w zarząd Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów  nieruchomości położonych w Tychach

28

ZARZĄDZENIE Nr 0050/201/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/200/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w południowej części osiedla Wilkowyje w Tychach – etap I w zakresie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MU1 i MN4

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/199/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Mikołowskiej, Chłodniczej, Browarowej, Potoku Wilkowyjskiego i linii kolejowej w Tychach

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/198/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 1313/90 o powierzchni 858 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości.

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/197/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/196/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/64/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/195/16PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/65/16 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Tychy – miasta na prawach powiatu  oraz opłat za korzystanie z gruntu Skarbu Państwa bez tytułu prawnego

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 czerwca  2016 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/193/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2254/91

37

ZARZĄDZENIE Nr 0050/192/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

38

ZARZĄDZENIE Nr 0050/191/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/190/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

40

ZARZĄDZENIE NR 0050/189/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 163/30

41

ZARZĄDZENIE NR 0050/188/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 922/51, 1492/51

42

ZARZĄDZENIE NR 0050/187/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 421/49, 437/49

43

ZARZĄDZENIE NR 0050/186/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przygotowania i udziału w regionalnym ćwiczeniu obronnym – „RĆO – 2016”

44

ZARZĄDZENIE NR 0050/185/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

Powrót