Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/184/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/183/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/182/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/181/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/269/11 z Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania pobranych dochodów przez podległe jednostki budżetowe

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 2892/35

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/179/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 2387/24

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/178/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych nr 8 w Tychach

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/177/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/176/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie odwołania dyrektora Przedszkola nr 24 w Tychach

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/175/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie odwołania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/174/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 2422/33 o powierzchni 927 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/173/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 2422/33 o powierzchni 927 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/172/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 1754/168 i 1756/168 o łącznej powierzchni 560 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/171/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 4741/44 i 5124/33 o łącznej powierzchni 1155 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/170/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/349/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 października 2015 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/169/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/168/2016 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr 2793/110 położonej w obrębie ul. Świerkowej

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/167/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie udostępnienia Osiedlu Czułów działki nr 1734/27

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/166/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 5195/69, 5475/69, 5338/69, 5449/69, 5485/74, 5483/74, 5418/74

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 663/53, 2307/16

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/164/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu 2016 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfika budżetowej

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/163/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

23

ZARZĄDZENIE Nr 0050/162/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/161/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy”

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/160/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyboru oferty na prowadzenie w lokalu użytkowym położonym w Pasażu Kultury „Andromeda” przy Pl. Baczyńskiego 2  w Tychach działalności kulturalnej lub klubu muzycznego

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/159/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/158/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Podleskiej, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 1589/40

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/157/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/69/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy z dnia 25 września 2009 r. oraz z dnia 29 stycznia 2013 r.

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/156/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

30

ZARZĄDZENIE NR 0050155/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 maja 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych w budynkach indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/154/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany cennika za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, w zakresie obiektu Pola Golfowego w Tychach, przy ul. Grota Roweckiego 10D

32

Zarządzenie Nr 0050/153/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/152/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na Budowę Hospicjum w Tychach

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/151/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2661/1, 2909/1

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/150/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej na najem powierzchni w budynku gminnym posadowionym w Tychach przy al. Piłsudskiego, na działce nr 5833/89

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/149/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/132/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/148/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr 2402

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/147/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr 805/242, 769/263

Powrót