Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/382/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/381/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/380/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu Projektowego w procesie centralizacji usług informatycznych w samorządzie miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/379/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/378/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi na nieruchomościach położonych przy ul. Browarowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/377/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2016r. w sprawie przygotowania i prowadzenia „Akcji Zima 2016/2017”

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/376/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/375/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 października 2016 r. w sprawie w „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/374/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/196/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Regulaminu cmentarzy komunalnych w Tychach przy ul. Cmentarnej oraz Barwnej

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/373/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działek nr 606/220 i nr 607/220

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/372/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 4829/26, 5172/26

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/371/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/216/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/370/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach do zawarcia umowy na licencje, wdrożenie,  utrzymanie, wsparcie systemu w kolejnych latach oraz szkolenie grup pracowników oprogramowania Systemu Obsługi Stołówek na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

14

ZARZĄDZENIA NR 0050/369/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 października 2016 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Przejazdowej

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/368/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/367/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 października 2016 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2016 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/366/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 października 2016 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/365/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Tychy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/364/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Trzy Stawy 2-4-6 i  Grota-Roweckiego 25-27-29 w Tychach , wynajmowanych przez Gminę Miasta Tychy od Tyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

20

ZARZĄDZENIA NR 0050/363/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 października 2016 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach przy ulicy Edukacji

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/362/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1922/49

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/361/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 3338, 3340, 3322, 948/93, 4018/93, 4021/95

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/360/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem wyboru oferty na prowadzenie w lokalu użytkowym położonym w Pasażu Kultury „Andromeda” przy Pl. Baczyńskiego 2 w Tychach działalności kulturalnej lub klubu muzycznego

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/359/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 października 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu wymiany źródeł ciepła oraz montażu instalacji solarnych w budynkach indywidualnych, realizowanych w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/358/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 października 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 2790/44 o powierzchni 925 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/357/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 października 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 2790/44 o powierzchni 925 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/356/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 października 2016 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu usytuowanego na działce nr 2790/44 o powierzchni 925 m2, stanowiącego własność Gminy Tychy, związanego z lokalem powstałym w wyniku adaptacji części wspólnych nieruchomości

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/355/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tychach nieruchomości obejmującej część działki nr 658/13, położonej w Parku Miejskim przy ul. Edukacji w Tychach

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/354/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/245/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej część działki nr 3427/85 oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/353/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 1832/58, 4269/56

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/352/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 2013/47

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/351/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości ozn. nr: 3652/38, 4809/43

Powrót