Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/336/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/335/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/334/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/333/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/332/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 września 2015 r. w sprawie założeń projektu budżetu oraz kierunków polityki społecznej i gospodarczej miasta Tychy na 2016 rok

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/331/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 września 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/330/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/276/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonego na dzień 25 października 2015 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/329/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Tychy do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania korespondencyjnego,w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/328/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Bażanciej

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/327/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 września 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/326/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 września 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/325/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/62/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia14 marca 2013 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/324/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności drogi na nieruchomości położonej przy ul. Poprzecznej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/323/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/322/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2015 r. w sprawie zmiany cennika za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej władanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach, w zakresie obiektu Krytej Pływalni w Tychach, przy ul. Edukacji 9

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/321/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/320/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 września 2015 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej dla przyznania stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/319/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/318/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/317/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/316/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/315/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/314/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 września 2015 r. w sprawie zasad i terminów przekazywania środków budżetowych na wydatki jednostek organizacyjnych gminy oraz dokonywania zmian w budżecie miasta dla wszystkich dysponentów środków

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/313/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/312/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/311/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie służebności drogi na nieruchomościach położonych przy ul. Wroniej, Mąkołowskiej, Beskidzkiej, Cmentarnej, Podleskiej i Sikorskiego

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/310/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 września 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Parku Suble w Tychach

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/309/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonych w Tychach 

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/308/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Kościelnej

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/307/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/275/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/306/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 września 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/305/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/214/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/304/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 września 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/275/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/303/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2015 r.w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/265/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/302/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/301/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

Powrót