Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/300/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

2

ZARZĄDZENIE Nr 0050/299/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/298/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/297/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2015 r.  w sprawie „Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji zbiorowej MZK w Tychach”

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/296/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/295/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie  ulicy Jaroszowickiej i Sportowej

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/294/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach na zachodnim brzegu Jeziora Paprocańskiego

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/293/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie przekazania w administrowanie nieruchomości położonej w Tychach w rejonie ulicy Cielmickiej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/292/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy i planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/291/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola nr 22 w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/290/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 sierpnia  2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi na nieruchomościach położonych przy ul. Przemysłowej i przy ul. de Gaulle´a i nieodpłatne nabycie działek nr 2116/166 i nr 2117/166 położonych przy ul. Paprocańskiej

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/289/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/288/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/287/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/286/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/285/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/284/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/283/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” na rok szkolny 2015/2016

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/282/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 1 w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/281/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o  przyznanie stypendium miasta Tychy dla uczniów szkół tyskich pod nazwą „Tyskie Orły”

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/280/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/279/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/278/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/277/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/276/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/275/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/274/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora  Przedszkola nr 24 w Tychach

28

ZARZĄDZENIE Nr 0050/273/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/272/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/271/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/270/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 sierpnia 2015 r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/132/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/269/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/268/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/267/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/266/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/214/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/265/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum ogólnokrajowego w czasie przerwy w głosowaniu

Powrót