Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/264/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie procedury przygotowywania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich oraz środków krajowych

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/263/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. związanych z organizacją Tygodnia Misyjnego w Tychach przed obchodami 31 Światowych Dni Młodzieży

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/262/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/261/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/260/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/259/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/258/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie udostępnienia Radzie Osiedla Czułów działki nr 1734/27

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/257/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/256/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/255/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy, na okres do 3 lat

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/254/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/253/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/43/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 09 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Tychy.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/252/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Głównej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/251/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy, na okres do 3 lat

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/250/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Wiązowej

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/249/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050/281/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 01 października 2012 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/248/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/247/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/246/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/245/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/244/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie Gnieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Olchowej

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/243/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/242/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/241/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy, na okres do 3 lat

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/240/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Szkolnej

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/239/ 2015 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Piaskowej (osoba fizyczna)

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/238/2015 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach w rejonie ul. Piaskowej (osoba prawna)

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/237/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie odwołania dyrektora Przedszkola nr 18 im. Juliana Tuwima w Tychach

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/236/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w II półroczu 2015 roku

30

ZARZĄDZENIE Nr 0050/235/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

31

ZARZĄDZENIE Nr 0050/234/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/233/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Narcyzów

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/232/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/210/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia zgodna zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/231/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/230/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Zgody

36

ZARZĄDZENIE Nr 0050/229/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

37

ZARZĄDZENIE Nr 0050/228/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/227/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie uprawnień do bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji zbiorowej MZK w Tychach w dniu 18 lipca 2015 r.

Powrót