Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

Zarządzenie NR 0050/226/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/225/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/224/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miasta Tychy do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem głosowania korespondencyjnego,w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/223/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Arctowskiego 1-1d

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/222/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/221/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/220/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/219/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/218/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej TYSKI SPORT Spółki Akcyjnej w Tychach

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/217/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/88/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie odwołania dyrektora Przedszkola nr 1 w Tychach

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/216/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/215/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050/34/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 lutego 2013 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/214/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/213/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/212/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/211/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/135/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/210/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/209/ 15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/201/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 czerwca 2015 r. w  sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz określenia zasad i trybu jego działania

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/208/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia jednostek Gminy Tychy do udziału we wspólnym przetargu na zakup energii elektrycznej w roku 2016

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/207/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

21

ZARZĄDZENIE Nr 0050/206/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/205/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2015 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Jurajskiej w celu regulacji stanu prawnego pod przyszły pas drogowy ul. Jurajskiej

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/204/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/203/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/202/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 czerwiec 2015 r. w sprawie odwołania Zespołu roboczego do spraw opracowania wariantowych koncepcji przebiegu obwodnicy północnej części Tychów

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/201/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Budżetu Partycypacyjnego oraz określenia zasad i trybu jego działania

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/200/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Poprzecznej

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/199/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Dworskiej

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/198/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/99/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 06 maja 2011 r. w sprawie organizacji Zespołu organizacyjno – finansowego ds. realizacji Podprojektu nr 2 – część tyska i uczestnictwa w strukturach Jednostki Realizującej Projekt Tramwajów Śląskich S.A. dla Projektu pod nazwą „Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

Powrót