Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/197/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY – SZEFA OBRONY CYWILNEJ, z dnia 29 maja 2015 roku w sprawie wyznaczenia podmiotów gospodarczych, przedsiębiorców, placówek służby zdrowia, jednostek organizacyjnych miasta i innych podmiotów z terenu miasta Tychy,  przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji zadań  w zakresie, obrony cywilnej

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/196/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/195/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie powołania Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych w Tychach

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie odwołania Dyrektora Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych jednostki budżetowej w Tychach

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/193/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/192/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/191/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/190/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/189/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/188/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/187/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/161/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 maja 2015r. w sprawie udzielenia zgodna zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/186/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 51/11 położonej w Tychach nad Jeziorem Paprocańskim oraz ustalenia wywoławczego czynszu dzierżawnego do II przetargu

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/185/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/138/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/184/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie oddania części udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiących własność Gminy Tychy

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/183/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach do przeprowadzenia postępowania przetargowego i udzielenia zamówienia na rzecz wybranych jednostek oświatowych w Tychach

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/182/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2015

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/181/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHYz dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/179/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/422/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasad regulacji stanów prawnych nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, położonych na terenie Miasta Tychy

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/178/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/177/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/176/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Fredry

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/175/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Fredry

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/174/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Tychach zajętych pod pompownie

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/173/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

26

ZARZĄDZENIE Nr 0050/172/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/171/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 maja 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie we współużytkowanie wieczyste działki nr 5632/70 oraz ustalenia szczegółowego zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Dębowej 34-36

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/170/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego Własność Gminy Tychy

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/169/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu procedury konkursowej wyboru przedstawiciela organizacji pozarządowej do zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/168/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/138/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

31

ZARZĄDZENIE Nr 0050/167/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/166/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/165/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Cielmickiej

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/164/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy, na okres do 3 lat

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/163/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy, na okres do 3 lat

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/162/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/140/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/161/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Powrót