Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/160/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/138/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/159/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i zespołów w Tychach

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/158/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach za rok 2014

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/157/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap III

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/156/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Jaśkowickiej, Stoczniowców’70 i Bielskiej w Tychach - etap II

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/155/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/154/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/153/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE Nr 0050/152/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/151/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Budowlanych

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/150/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na Budowę Hospicjum w Tychach

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/149/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/148/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy, na okres do 3 lat

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/147/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy na okres do 3 lat

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/146/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

16

ZARZĄDZENIE NR 0050/145/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/144/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 1357/120 położonej w Tychach przy ul. Cielmickiej oraz ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego do I przetargu

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/143/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

19

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 142 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/141/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/140/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

22

ZARZĄDZENIE Nr 0050/139/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach do zawierania ponownych umów najmu – z osobami, z którymi rozwiązano umowę najmu lokalu mieszkalnego

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/138/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

24

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

25

ZARZĄDZENIE Nr 0050/136/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/135/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Jastrzębiej

27

ZARZĄDZENIE  NR 0050/133/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadania publicznego w 2015 r. w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, w ramach Programu Aktywizacja i Integracja w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/132/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia wspólnego postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w imieniu i na rzecz zamawiających stanowiących jednostki organizacyjne Gminy Tychy oraz powołania komisji przetargowej i biegłego

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/131/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/130/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/129/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/128/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli w Tychach

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/127/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 2015 r.  w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy, na okres do 3 lat

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/126/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/125/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/124/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/123/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie oddania części udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Tychy

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/122/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako część działki nr 51/11 położonej w Tychach nad Jeziorem Paprocańskim oraz ustalenia wywoławczego czynszu dzierżawnego do I przetargu

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/134/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie założeń do opracowania arkuszy organizacji pracy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Tychy na rok szkolny 2015/2016.

Powrót