Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/375/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015r. w sprawie przygotowania i prowadzenia „Akcji Zima 2015/2016”

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/374/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/312/14 z dnia 17.09.2014 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/373/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/372/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na okres do 3 lat

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/371/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie z bonifikatą lokali mieszkalnych na rzecz najemców

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/370/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

7

ZARZĄDZENIE Nr 0050/369/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r.w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

8

ZARZĄDZENIE Nr 0050/368/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/367/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na  ustanowienie służebności drogi na nieruchomościach położonych przy ul. Wroniej, Mąkołowskiej, Beskidzkiej, Cmentarnej, Podleskiej i Sikorskiego

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/366/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach w pasie drogowym ul. Żarnowieckiej

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/365/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Żorskiej – bocznej

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/364/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze dar woziny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Żorskiej – bocznej

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/363/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Żorskiej – bocznej

14

ZARZĄDZENIE NR 0050/362/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Żorskiej – bocznej

15

ZARZĄDZENIE NR 0050/361/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Cyprysowej

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/360/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/359/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 października 2015 r. w sprawie udzielenia poręczenia spłaty pożyczki zaciągniętej przez Regionalne Centrum Gospodarki Wodno Ściekowej Spółki Akcyjnej w Tychach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/358/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/333/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/357/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/337/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

20

ZARZĄDZENIE NR 0050/356/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia miejskiego ćwiczenia obronnego

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/355/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Granicznej

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/354/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Paprocańskiej w celu regulacji stanu prawnego pasa drogowego bocznego sięgacza ul. Paprocańskiej

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/353/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pn.: „Budowa połączenia ul. Asnyka i ul. Mikołowskiej”

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/352/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/351/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 października 2015 r. w sprawie terminu głosowania oraz wzoru karty do głosowania w ramach Budżetu Partycypacyjnego na 2016 r.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/350/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2015r. w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości zlokalizowanej w Tychach przy ulicy Ciasnej 10-14

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/349/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2015 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2016 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

28

ZARZĄDZENIE Nr 0050/348/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustalenia zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

29

ZARZĄDZENIE Nr 0050/347/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 października 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/346/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/337/15 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/345/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 października 2015 roku w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu trwałego zarządu

32

ZARZĄDZENIE Nr 0050/344/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

33

ZARZĄDZENIE Nr 0050/343/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2015 r.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/342/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 06 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Tychach przy ul. Budowlanych 94

35

ZARZĄDZENIE NR 0050/341/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

36

ZARZĄDZENIE NR 0050/340/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

37

ZARZĄDZENIE NR 0050/339/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

38

ZARZĄDZENIE NR 0050/338/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy, na okres do 3 lat

39

ZARZĄDZENIE NR 0050/337/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Powrót