Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE Nr 0050/429/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania dotacji i ich rozliczania

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/428/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050/99/11 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie organizacji Zespołu organizacyjno-finansowego ds. realizacji Podprojektu nr 2 – część tyska i uczestnictwa w strukturach Jednostki Realizującej Projekt Tramwajów Śląskich S.A. dla Projektu pod nazwą „Modernizacja Infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

3

ZARZĄDZENIE Nr 0050/427/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE NR 0050/426/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tychach przy ul. Łęgowej

5

ZARZĄDZENIE NR 0050/425/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków i wysokości kosztów wynagrodzenia przedstawicieli (kuratorów) ustanowionych przez Sąd Rejonowy w Tychach dla osób nieobecnych i niezdolnych do czynności prawnych w postępowaniach meldunkowych

6

ZARZĄDZENIE NR 0050/424/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia  2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/423/14PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014 r.   w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/316/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 września 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania obowiązującego przy preferencyjnej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/422/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014r. w sprawie określenia zasad regulacji stanów prawnych nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, położonych na terenie Miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/421/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat

10

ZARZĄDZENIE Nr 0050/420/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

11

ZARZĄDZENIE Nr 0050/419/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

12

ZARZĄDZENIE Nr 0050/418/14  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  23 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/417/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyznaczenia na rok 2015 podmiotów, w których będzie wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna

14

ZARZĄDZENIE Nr 0050/416/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku

15

ZARZĄDZENIE Nr 0050/415/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

16

ZARZĄDZENIE Nr 0050/414/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0050/413/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do oceny formalnej i merytorycznej formularzy zgłoszeniowych osób ubiegających się  o udział w projekcie pn. „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” w ramach naboru dodatkowego w okresie utrzymania trwałości projektu

18

ZARZĄDZENIE NR 0050/412/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa – nabór dodatkowy – w okresie utrzymania trwałości projektu „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

19

ZARZĄDZENIE NR 0050/411/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

20

ZARZĄDZENIE Nr 0050/410/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

21

ZARZĄDZENIE NR 0050/409/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat

22

ZARZĄDZENIE NR 0050/408/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

23

ZARZĄDZENIE NR 0050/407/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 grudnia  2014 r. w sprawie powołania członków Rady Sportu

24

ZARZĄDZENIE NR 0050/406/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

25

ZARZĄDZENIE NR 0050/405/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości.

26

ZARZĄDZENIE NR 0050/404/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 grudzień 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

27

ZARZĄDZENIE NR 0050/403/14  PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

28

ZARZĄDZENIE NR 0050/402/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na okres do 3.

29

ZARZĄDZENIE NR 0050/401/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy, na okres do 3 lat

30

ZARZĄDZENIE NR 0050/400/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 05 grudnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na okres do 3 lat

31

ZARZĄDZENIE NR 0050/399/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej na zbycie w drodze przetargów ustnych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tychy

32

ZARZĄDZENIE NR 0050/398/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach

33

ZARZĄDZENIE NR 0050/397/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Armii Krajowej, Hutniczej i Wieniawskiego w Tychach.

34

ZARZĄDZENIE NR 0050/396/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru centrum Miasta Tychy – etap pierwszy.

35

ZARZĄDZENIE Nr 0050/395/14PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Powrót