Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2014 - 2018
1

ZARZĄDZENIE NR 0050/394/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia   28  listopada 2014 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tychach w roku 2015”

2

ZARZĄDZENIE NR 0050/393/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050/379/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców

3

ZARZĄDZENIE NR 0050/392/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu pn. „Wsparcie mobilności w mieście Tychy - budowa systemu parkingów Bike & Ride wraz  z dojazdem, zlokalizowanych w sąsiedztwie przystanków Szybkiej Kolei Regionalnej i komunikacji miejskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

4

ZARZĄDZENIE Nr 0050/391/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy

5

ZARZĄDZENIE Nr 0050/390/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

6

ZARZĄDZENIE Nr 0050/389/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2014 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0050/388/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 listopada 2014 r.w sprawie regulaminu przetargu na oddanie w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Tychy  o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2  

8

ZARZĄDZENIE NR 0050/387/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

ZARZĄDZENIE NR 0050/386/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako części działek nr 1078/120 i 1358/120 położonej w Tychach przy ul. Cielmickiej oraz ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego do I przetargu.

10

ZARZĄDZENIE NR 0050/385/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

11

ZARZĄDZENIE NR 0050/384/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

12

ZARZĄDZENIE NR 0050/383/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada  2014r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonej w Tychach, przy ul. Kościelnej 1 oraz ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

13

ZARZĄDZENIE NR 0050/382/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości

Powrót