Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/215/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2006/2007

2

Zarządzenie Nr 0151/214/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

3

Zarządzenie Nr 0151/213/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydtaków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2006 r.

4

Zarządzenie Nr 0151/212/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

5

Zarządzenie Nr 0151/211/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

6

Zarządzenie Nr 0151/210/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatkow budżetu miasta Tychy na III kwartał 2006 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/209/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 września 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

8

Zarządzenie Nr 0151/208/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 września 2006r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/207/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 18 września 2006 r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowych powołanych zarządzeniem nr 0151/206//05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 listopada 2005 r.

10

Zarządzenie Nr 0151/206/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 września 2006 r. w sprawie przekazania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planach dochodów własnych utworzonych przy tych jednostkach

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/205/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 5 września 2006 r. w sprawie powołania Rady Programowej portalu „www.tychy.pl”

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/204/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 września 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Powrót