Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/203/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie ponoszenia kosztów za udostępnianie (użytkowanie) baz danych Systemu Informacji o Terenie (SIT) w mieście TYCHY

2

Zarządzenie Nr 0151/202/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/201/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/200/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych przez Państwo: Henryka Koczar, Agatę Hamerla, Bronisławę Marek, Irenę Gandyk, Irenę i Henryka Przybyła oraz Leszka Jendrysika do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Sikorskiego

5

Zarządzenie Nr 0151/199/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy oraz planów finansowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2006 r.

6

Zarządzenie Nr 0151/198/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2006 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/197/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

8

ZARZĄDZENIE Nr 0151/196/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Bąk nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

ZARZĄDZENIE Nr 0151/195/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/194/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego powstałego w wyniku adaptacji podcieni budynku Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/193/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Doroty Kupień nauczyciela w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/192/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Stachurki nauczyciela w Zespole Szkół Sportowych w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/191/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

14

Zarządzenie Nr 0151/190/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2006 r.

15

Zarządzenie Nr 0151/189/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 sierpnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

16

ZARZĄDZENIE NR 0151/188/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 01 sierpnia 2006 r.w sprawie założenia Systemu Informacji o Terenie (SIT) w mieście TYCHY

17

Zarządzenie Nr 0151/187/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 sierpnia w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

Powrót