Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

ZARZĄDZENIE NR 0151/186/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów przedszkoli i szkół

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/185/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingów strzeżonych do parkowania usuniętych pojazdów

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/183/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

4

Zarządzenie Nr 0151/182/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2006 r.

5

Zarządzenie Nr 0151/181/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie i w ukladzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 0151/180/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie wynajmu lokalu użytkowego powstałego w wyniku adaptacji podcieni Urzędu Miasta Tychy przy al. Niepodległości 49

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/179/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marcina Zarzyny nauczyciela Gimnazjum nr 12 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/178/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Kulak-Książczyk nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/177/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Justyny Siuchnińskiej nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/176/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Godzik nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

ZARZĄDZENIE NR 0151/175/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Błaszczyk-Jaworskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

ZARZĄDZENIE NR 0151/174/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Hanny Świder nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 35 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/173/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Kwiek nauczyciela Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14

ZARZĄDZENIE NR 0151/172/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Adama Grolika nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

15

ZARZĄDZENIE NR 0151/171/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Slupina nauczyciela Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16

Zarządzenie Nr 0151/170/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 lipca 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

17

ZARZĄDZENIE NR 0151/169/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Wojciecha Kiełb nauczyciela Zespołu Szkół nr 7 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

18

Zarządzenie Nr 0151/168/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie procedur stosowanych przy realizacji projektów stypendialnych z środków unijnych i innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

19

ZARZĄDZENIE NR 0151/167/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Artura Chochorowskiego nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

20

ZARZĄDZENIE NR 0151/166/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Jankowskiej nauczyciela w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21

ZARZĄDZENIE NR 0151/165/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Zmudzińskiej nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 7 im. Powstańców Śląskich w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

22

ZARZĄDZENIE NR 0151/164/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Włodarczyk nauczyciela Gimnazjum nr 5 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

23

ZARZĄDZENIE NR 0151/163/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Wioletty Pagieła nauczyciela Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

24

ZARZĄDZENIE NR 0151/162/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Kamila Puzdrakiewicza nauczyciela Gimnazjum nr 5 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

25

ZARZĄDZENIE NR 0151/161/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Danielak nauczyciela Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

26

ZARZĄDZENIE NR 0151/160/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Rafała Falkowskiego nauczyciela Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

27

ZARZĄDZENIE NR 0151/159/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marka Andrzejewskiego nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 8 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

28

ZARZĄDZENIE NR 0151/158/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Mirosława Gołębiowskiego nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 7 im.Powstańców Śląskich w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

29

ZARZĄDZENIE NR 0151/157/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Bogdziewicz nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

30

ZARZĄDZENIE NR 0151/156/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Kapinos nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

31

ZARZĄDZENIE NR 0151/155/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Palki nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

32

ZARZĄDZENIE NR 0151/154/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Bożeny Barczyńskiej nauczyciela Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

33

ZARZĄDZENIE NR 0151/153/06 REZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jacka Musiała nauczyciela Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

34

ZARZĄDZENIE NR 0151/152/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Szot nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 18 im. Władysława Jagiełły w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

35

ZARZĄDZENIE NR 0151/151/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Adrianny Mazur nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 10 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

36

ZARZĄDZENIE NR 0151/150/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Sebastiana Lisieckiego nauczyciela Zespołu Szkół nr 6 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

37

ZARZĄDZENIE NR 0151/149/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Kapuścińskiej nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

38

ZARZĄDZENIE NR 0151/148/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Jarosz nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

39

ZARZĄDZENIE NR 0151/147/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Adama Niesyto nauczyciela Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

40

ZARZĄDZENIE NR 0151/146/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Jureckiej nauczyciela Zespołu Szkół nr 7 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

41

ZARZĄDZENIE NR 0151/145/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Arndt-Nowak nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

42

ZARZĄDZENIE NR 0151/144/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marcina Zarzyny nauczyciela Gimnazjum nr 12 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

43

ZARZĄDZENIE NR 0151/143/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marii Koczy nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

44

ZARZĄDZENIE NR 0151/142/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty Mazur nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

45

ZARZĄDZENIE Nr 0151/141/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Witolda Naglika nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

46

ZARZĄDZENIE NR 0151/140/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Ryszki nauczyciela Zespołu Szkół nr 7 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

47

ZARZĄDZENIE NR 0151/139/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Staniewskiej nauczyciela Zespołu Szkół nr 4 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

48

ZARZĄDZENIE NR 0151/138/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Janiny Grzybczak nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

49

ZARZĄDZENIE NR 0151/137/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Piwowarczyk nauczyciela Zespołu Szkół nr 5 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

50

ZARZĄDZENIE NR 0151/136/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 12 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Wojciecha Borkowy nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

51

ZARZĄDZENIE Nr 0151/135/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Banyś nauczyciela Przedszkola nr 5 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

52

ZARZĄDZENIE Nr 0151/134/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marioli Nogaj nauczyciela Przedszkola nr 19 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

53

ZARZĄDZENIE Nr 0151/133/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Pisarzowskiej nauczyciela Przedszkola nr 3 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

54

ZARZĄDZENIE Nr 0151/132/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agaty Jałowieckiej nauczyciela Przedszkola nr 6 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

55

ZARZĄDZENIE Nr 0151/131/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Małek nauczyciela Przedszkola nr 18 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

56

ZARZĄDZENIE NR 0151/130/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marcina Legwand nauczyciela III Liceum Ogólnokształcącego w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

57

ZARZĄDZENIE Nr 0151/129/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Krzysztofa Kulpińskiego nauczyciela Zespołu Szkół nr 4 w Tychach ubiegajacego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

58

ZARZĄDZENIE NR 0151/128/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Gertrudy Mielnikiewicz-Pawłowskiej nauczyciela Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

59

ZARZĄDZENIE NR 0151/127/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Zięby nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 8 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

60

ZARZĄDZENIE NR 0151/126/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Starzyńskiej nauczyciela Gimnazjum nr 12 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

61

ZARZĄDZENIE NR 0151/125/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Mędeli nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

62

ZARZĄDZENIE NR 0151/124/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Grażyny Kwiatek nauczyciela Gimnazjum nr 3 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

63

ZARZĄDZENIE NR 0151/123/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Dariusza Górnika nauczyciela w Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

64

ZARZĄDZENIE NR 0151/122/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Romany Kuczmińskiej-Blumskiej nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

65

ZARZĄDZENIE Nr 0151/121/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 4 lipca 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Czardybon nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

66

ZARZĄDZENIE NR 0151/120/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej wnioski na dotację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

67

ZARZĄDZENIE NR 0151/120a/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 03 lipca 2006 r. w sprawie powołania komisji przetargowych

68

Zarządzenie Nr 0151/119/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

69

Zarządzenie Nr 0151/118/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

Powrót