Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/117/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.

2

Zarządzenie Nr 0151/116/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/115/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

4

Zarządzenie Nr 0151/114/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marii Koniecznej nauczyciela w Przedszkolu nr 1 w Tychach, ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

5

Zarządzenie Nr 0151/113/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Chojeckiej nauczyciela w Przedszkolu nr 25 ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6

Zarządzenie Nr 0151/112/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Targiel nauczyciela w Przedszkolu nr 25 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

7

Zarządzenie Nr 0151/111/06 Preezydenta Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Artowicz nauczyciela w Przedszkolu nr 29 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

8

Zarządzenie Nr 0151/110/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Sułeckiej-Czyż nauczyciela Gimnazjum nr 5 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

Zarządzenie Nr 0151/109/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Ślusarczyka nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela minowanego

10

Zarządzenie Nr 0151/108/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aliny Bielskiej nauczyciela Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Sportowych w Tychach, ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

Zarządzenie Nr 0151/107/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Dariusza Hojka nauczyciela Zespołu Szkół nr 5 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

Zarządzenie Nr 0151/106/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2006 r.

13

Zarządzenie Nr 0151/105/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 czerwca 2006r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2006r.

14

Zarządzenie Nr 0151/104/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy

15

Zarządzenie Nr 0151/103/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie określenia wymagań na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

16

Zarzadzenie Nr 0151/102/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Szpitala Miejskiego w Tychach za rok 2005

17

Zarządzenie Nr 0151/101/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

18

Zarządzenie Nr 0151/100/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 czerwca 2006r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Budynkow Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach

19

Zarządzenie Nr 0151/99/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 czerwca 2006r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

20

Zarządzenie Nr 0151/98/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 czerwca 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2006 roku w obszarze pomocy społecznej oraz powolania zespołu opiniującego projekty złozone na konkurs

Powrót