Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/95/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006 r.

2

Zarzadzenie Nr 0151/96/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 maja 2006r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartal 2006r.

3

Zarządzenie Nr 0151/94/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 maja 2006r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiebiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

4

Zarządzenie Nr 0151/93/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 maja 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2006 roku w zakresie profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu

5

Zarzadzenie Nr 0151/92/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006r.

6

Zarządzenie Nr 0151/91/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 maja 2006r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Tychach

7

Zarządzenie Nr 0151/90/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2006 r.

8

Zarządzenie Nr 0151/89/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 maja 2006r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Tychach w roku szkolnym 2005/2006

9

Zarządzenie Nr 0151/88/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 maja 2006r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół w Tychach

10

Zarządzenie Nr 0151/87/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej TRUCK-BUS SERVICE Sp. z o.o.w Tychach

11

Zarządzenie Nr 0151/86/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 maja 2006r. w sprawie zmiany składu komisji przetargowych powołanych zarządzeniem nr 0151/206/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 listopada 2005 r.

12

Zarządzenie Nr 0151/85/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 2006r. w sprawie wskazania osob do składu Rady Nadzorczej Tyskie Linie Trolejbusowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

13

Zarzadzenie Nr 0151/84/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej EDUKACJA Spółka Akcyjna w Tychach

14

Zarządzenie Nr 0151/83/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia rokowań w sprawie pryzstąpienia do Tyskie Drogi Sp. z o.o. w Tychach

15

Zarzadzenie Nr 0151/82/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej Sółki Akcyjnej w Tychach

16

Zarządzenie Nr 0151/81/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół w Tychach

17

Zarządzenie Nr 0151/80/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006 r.

18

Zarządzenie Nr 0151/79/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczacego powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół w Tychach

19

Zarządzenie Nr 0151/78/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 maja 2006 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych na terenie Miasta Tychy w 2006 r.

Powrót