Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/77/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie naliczania i wypłacania stypendiów sportowych

2

Zarządzenie Nr 0151/76/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/75/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

4

Zarządzenie Nr 0151/74/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół w Tychach

5

Zarządzenie Nr 0151/73/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli

6

Zarządzenie Nr 0151/72/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2006 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/71/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego sie w magazynach miejskim i zakładowych na terenie miasta Tychy

8

Zarządzenie Nr 0151/70/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005

9

Zarządzenie Nr 0151/69/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Tychach w roku szkolnym 2005/2006

10

Zarządzenie Nr 0151/68/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzainacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 7 w Tychach w roku szkolnym 2005/2006

11

Zarządzenie Nr 0151/67/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach w roku szkolnym 2005/2006

12

Zarządzenie Nr 0151/66/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006 r.

13

Zarządzenie Nr 0151/65/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy oraz jednostek organizacyjnych Miasta Tychy realizujacych zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

14

Zarządzenie Nr 0151/64/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Krolikowskiej nauczyciela Gimanzjum nr 11 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

15

Zarządzenie Nr 0151/63/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Ludyni nauczyciela Gimnazjum nr 11 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16

Zarządzenie Nr 0151/62/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2006 r. w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu

17

Zarządzenie Nr 0151/61/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005

18

Zarządzenie Nr 0151/60/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki i rehabilitacji osob niepełnosprawnych

19

Zarządzenie Nr 0151/59/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

20

Zarządzenie Nr 0151/58/06 Prezydenta Miasta tychy z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia i podziału w roku 2006 puli środków na dodatki motywacyjne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tychy

Powrót