Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/57/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawcyzm budżetu miasta Tychy na 2006 r.

2

Zarządzenie Nr 0151/56/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie utworzenia "Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego"

3

Zarządzenie Nr 0151/55/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Tychach

4

Zarządzenie Nr 0151/54/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie odpłatności za pobyt i posiłki w Dziennym Domu Pomocy Społecznej "Wrzos" w Tychach ul. Batorego 57

5

Zarządzenie Nr 0151/53/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2006 r.

6

Zarządzenie Nr 0151/52/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/51/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

8

Zarządzenie Nr 0151/50/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2005

9

ZarządzenieNr 0151/49/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie powierfzenia obowiązkow doradcy metodycznego kształcenia zintegrowanego nauczyciela Szkoły Podstawowoej nr 11 w Tychach Pani mgr Marii Janik

10

Zarządzenie Nr 0151/48/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie powierzenia obowiązków doradcy metodycznego z matematyki nauczyciela Gimnazjum nr 5 w Tychach Pani mgr Elżbiecie Friedrich

11

Zarządzenie Nr 0151/47/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie powierzenia obowiazków doradcy metodycznego z języka polskiego nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 22 w Tychach Pani mgr Grzegórskiej-Lesiak

12

Zarządzenie Nr 0151/46/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów szkół i przedszkoli

13

Zarządzenie Nr 0151/45/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 marca 2006 r. w sprawie odwołania dyrektora Gimnazjum nr 7 w Tychach

14

Zarządzenie Nr 0151/44/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006 r.

15

Zrządzenie Nr 0151/43/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2006 r.

16

Zarządzenie Nr 0151/42/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie powołania Komisji oceniającej wnioski w sprawie przyznawania stypendiów sportowych

17

Zarządzenie Nr 0151/41/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zmian budżetu i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006 r.

18

Zarządzenie Nr 0151/40/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie postępowania dotyczącego bezprzetargowego przekazywania w najem lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

19

Zarządzenie Nr 0151/39/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury i publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2005 rok

20

Zarządzenie Nr 0151/38/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2005 rok

21

Zarządzenie Nr 0151/37/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

22

Zarządzenie Nr 0151/36/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

23

Zarządzenie Nr 0151/35/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Przedszkola nr 13 w Tychach

24

Zarządzenie Nr 0151/34/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie przekazania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

25

Zarządzenie Nr 0151/33/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

Powrót