Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/32/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy

2

Zarządzenie Nr 0151/31/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2006 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/30/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006 r.

4

Zarządzenie Nr 0151/29/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

5

Zarządzenie Nr 0151/28/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 lutego 2006 r. zmieniające Zarządzenie nr 0151/180/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.11.2004 r. w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy znajdujących sie w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym w Tychach na oś."Balbina"

6

Zarządzenie Nr 0151/27/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powołania dyrektora jednostki budżetowej pod nazwą Tyski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12

7

Zarządzenie Nr 0151/26/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie powołania likwidatora i rozpoczęcia procesu likwidacji Tyskiego Zakłądu Usług Komunalnych (zakład budżetowy) z siedzibą przy al. Piłsudskiego 12

8

Zarządzenie Nr 0151/25/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora zakładu budżetowego pod nazwą Tyski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach przy al. Piłsudskiego 12

9

Zarządzenie Nr 0151/24/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie powołania miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu działnia

10

Zarządzenie Nr 0151/23/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości kosztow poniesionych na budowę Hali Widowiskowo-Sportowej przy Zespole Szkół Municypalnych

11

Zarządzenie Nr 0151/22/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2006 r. w zakresie profilkatyki uzaleznień i przeciwdziałania patologiom społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz powołania Komisji Konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu

12

Zarządzenie Nr 0151/21/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2006 r.

13

Zarządzenie Nr 0151/20/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna z siedzibą w Tychach, przy ul. Kopernika 6

14

Zarządzenie Nr 0151/19/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 0150/XXIX/555/04 Rady Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Noclegowni Miejskiej w Tychach ul. Mikołowska 122

15

Zarządzenie Nr 0151/18/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie wykonania uchwały Nr 0150/XL/756/05 Rady Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnosci za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Tychach ul. Fitelberga 4

16

Zarządzenie Nr 0151/17/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie powołania p.o. Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach - samorządowej instytucji kultury

17

Zarządzenie Nr 0151/16/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach

Powrót