Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/240/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie zmian w budżecie i w układzie wykonawczym budżetu miasta Tychy na 2006 r.

2

Zarządzenie Nr 0151/239/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2006 r.

3

ZARZĄDZENIE NR 0151/238/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie: ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku w obszarze działalności pożytku publicznego oraz powołanie komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/237/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie: ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2007 roku w obszarze pomocy społecznej oraz powołanie komisji konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu

5

ZARZĄDZENIE NR 0151/236/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY Z DNIA 23 listopada 2006 r.w sprawie wykonania uchwały nr 0150/XLII/797/06 Rady Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie podniesienia kwot dodatków do zasiłku rodzinnego

6

Zarządzenie Nr 0151/235/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 0151/234/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 20 listopada 2006 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/144/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania zwolnień i ulg w opłatach za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/233/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej na terenie Parku „Miejskiego” przy Urzędzie Miasta

9

ZARZĄDZENIE NR 0151/232/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Mariusza Kielesz nauczyciela w Zespole Szkół nr 6, Pani Agnieszki Furmankiewicz nauczyciela II Liceum Ogólnodokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, Pana Dawida Bobla nauczyciela w Zespole Szkół nr 3 w Tychach, Pani Izabeli Machaj nauczyciela w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10

ZARZĄDZENIE NR 0151/231/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 listopada 2006 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Brzuchacz nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 7 w Tychach Pani Moniki Janiszewskiej nauczyciela Przedszkola nr 29 Pani Katarzyny Wilk nauczyciela Przedszkola nr 20 ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

Zarządzenie Nr 0151/230/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2007 rok wraz z objaśnieniami, prognozy łącznej kwoty długu na koniec 2006r. i lata następne oraz informacji o stanie mienia komunalnego

12

Zarządzenie Nr 0151/229/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

13

ZARZĄDZENIE NR 0151/228/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 listopada 2006 r.w sprawie usunięcia materiałów niebezpiecznych znajdujących w kompleksie leśnym Tychy -Czułów

Powrót