Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/227/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

2

ZARZĄDZENIE NR 0151/226/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 października 2006 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

3

Zarządzenie Nr 0151/225/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2006 r.

4

ZARZĄDZENIE NR 0151/224/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 października 2006 r. w sprawie: powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej Konkurs ofert na prowadzenie programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

5

Zarządzenie Nr 0151/223/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 października 2006 r. w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingów strzeżonych do parkowania usuniętych pojazdów

6

Zarządzenie Nr 0151/222/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/221/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

8

ZARZĄDZENIE NR 0151/220/06 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2006 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta dotyczącej określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych przypadających gminie Tychy oraz jednostkom organizacyjnym gminy Tychy, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

9

ZARZĄDZENIE Nr 0151/219/2006 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2006 r.w sprawie działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2006/2007

10

ZARZĄDZENIE Nr 0151/218/2006 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 października 2006 r. w sprawie przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowanych środków chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2006/2007

11

Zarządzenie Nr 0151/217/06 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 października 2006 r. w sprawie zmian budżetu i układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2006 r.

12

Zarządzenie Nr 0151/216/06 Prezydenta-Szefa Obrony Cywilnej Miasta Tychy z dnia 3 października 2006 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

Powrót