Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/182/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 0152/25/02 Prezydenta Miasta z dnia 18.04.2002 r. w sprawie planów kont dla budżetu miasta Tychy oraz jednostki budżetowej Urząd oraz funduszy celowych

2

Zarządzenie Nr 0151/181/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 września 2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2005 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/180/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 września 2005 r. w sparwie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

4

Zarządzenie Nr 0151/179/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2005 r.

5

Zarządzenie Nr 0151/178/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

6

Zarządzenie Nr 0151/177/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 września 2005 r. w sprawie uzupełnienia składów Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 9, 23, 31, 58 w Tychach powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 25 września 2005 r., zarządzeniem Nr 0151/166/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/176/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 września 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2005 r.

8

Zarządzenie Nr 0151/175/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

9

Zarządzenie Nr 0151/174/05 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.

10

Zarzadzenie Nr 0151/173/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 września 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

11

Zarządzenie Nr 0151/172/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0152/22/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie powołania Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa

12

Zarządzenie Nr 0151/171/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 września 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2005 r.

13

Zarządzenie Nr 0151/170/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 września 2005 r. w sprawie procedur zarządzania środkami europejskimi przeznaczonymi na realizację Projektów

14

Zarządzenie Nr 0151/169/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 września 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

15

Zarządzenie Nr 0151/168/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

16

Zarządzenie Nr 0151/167/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zarzadu Oświaty w Tychach

17

Zarządzenie Nr 0151/166/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

Powrót