Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/165/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorow szkół

2

Zarzadzenie Nr 0151/164/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 sierpnia 2005r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I-sze półrocze 2005r.

3

Zarządzenie Nr 0151/163/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2005 r.

4

Zarzadzenie Nr 0151/162/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na nadanie nazwy dla Wielofunkcyjnego Budynku Usługowego w Tychach przy ul. Barona 30

5

Zarządzenie Nr 0151/161/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jakuba Gwardeckiego i Pana Grzegorza Szczyrby nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6

Zarządzenie Nr 0151/160/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie oddawania przez niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej przedmiotu dzierżawy lub najmu osobom trzecim do korzystania oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego

7

Zarzadzenie Nr 0151/159/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej przez Nadleśnictwo Kobiór do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Sikorskiego i Nad Jeziorem

8

Zarządzenie Nr 0151/158/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 sierpnia 2005 r. w sprawie wskazania do składu Rady Nadzorczej Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

9

Zarządzenie Nr 0151/157/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany okresu użytkownika wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Elsnera 4

Powrót