Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarzadzenie Nr 0151/156/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Danuty Rozmus nauczyciela Zespołu Szkół nr 5 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2

Zarzadzenie Nr 0151/155/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.

3

Zarządzenie Nr 0151/154/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Goc i Pani Jagody Gniadek nauczycieli Gimnazjum nr 4 w Tychach ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

4

Zarządzenie Nr 0151/153/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół

5

Zarządzenie Nr 0151/152/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 lipca 2005 r. zmianiajace zarządzenie nr 0151/180/04 Prezydrenta Miasta Tychy z dnia 30.11.2004 r. w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność miasta Tychy znajdujących się w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym w Tychach na oś. "Balbina"

6

Zarządzenie nr 0151/150/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Siek i Pani Józefy Horbanowicz nauczycieli Zespołu Szkół nr w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

7

Zarządzenie Nr 0151/149/05 Prezydenta Miasta tychy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta tychy na 2005 r.

8

Zarządzenie Nr 0151/148/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marcina Josza nauczyciela Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

Zarządzenie Nr 0151/147/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Awiklik nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10

Zarządzenie Nr 0151/146/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Grzegorza Nadgórskiego nauczyciela Gimanzjum nr 11 w Tychach ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

Zarządzenie Nr 0151/145/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ireny Ratajczak nauczyciela Szkoły Podstawowoej nr 11 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

Zarządzenie Nr 0151/144/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Sławomira Prędkiego nauczyciela Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 w Zespole Szkół Sportowych w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

Zarządzenie Nr 0151/143/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Justyny Andrzejewskiej nauczyciela Sportowego Gimanzjum nr 9 w Zespole Szkół Sportowych w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14

Zarządzenie Nr 0151/142/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Sabiny Pluta-Kotas nauczyciela Gimanzjum nr 1 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

15

Zarządzenie Nr 0151/141/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Klaudii Kuć nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Tychach ubiegajacej się o awans na stopien nauczyciela mianowanego

16

Zarządzenie Nr 0151/140/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Buczkowskiej nauczyciela Szkoły Podstawowoej nr 8 w Tychach ubiegającej ise o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17

Zarządzenie Nr 0151/139/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Pajda nauczyciela Gimanzjum nr 3 w Tychach ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

18

Zarządzenie Nr 0151/138/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Kingi Campr nauczyciela Szkoły Podstawowoej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

19

Zarządzenie Nr 0151/137/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Kusińskiej nauczyciela Sportowej Szkoły Podstawowoej nr 19 w Zespole Szkół Sportowych w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

20

Zarządzenie Nr 0151/136/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marzeny Kaczmarczyk nauczyciela Gimanzjum nr 3 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21

Zarządzenie Nr 0151/135/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisjiegzaminacyjnej dla Pana Henryka Reja nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Tychach ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

22

Zarządzenie Nr 0151/134/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Pałczyk nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

23

Zarządzenie Nr 0151/133/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Urszuli Toba nauczyciela Gimnazjum nr 3 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

24

Zarządzenie Nr 0151/132/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Czyżewicz nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Skół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

25

Zarządzenie Nr 0151/131/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 lipca 2005r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

26

Zarządzenie Nr 0151/130/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jarosława Gembki nauczyciela Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

27

Zarządzenie Nr 0151/129/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Sierzyńskiej nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

28

Zarządzenie Nr 0151/128/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Kaziuk nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

29

Zarządzenie Nr 0151/127/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie pwoołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Bożeny Hałat nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

30

Zarządzenie Nr 0151/126/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Wrzoskiewicz-Bufal nauczyciela Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

31

Zarządzenie Nr 0151/125/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Badury nauczyciela Gimnazjum nr 7 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

32

Zarządzenie Nr 0151/123/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anity Szubert nauczyciela Gimnazjum nr 12 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

33

Zarządzenie Nr 0151/122/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2005r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Nowak nauczyciela Szkoły Podstawowoej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

34

Zarządzenie Nr 0151/121/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Jelińskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

35

Zarządzenie Nr 0151/120/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Niny Rosowiskiej-Pierzchały nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

36

Zarządzenie Nr 0151/119/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Szamota nauczyciela Zespołu Szkół nr 4 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczydciela mianowanego

Powrót