Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/118/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Przedszkola nr 19 w Tychach

2

Zarządzenie Nr 0151/117/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 13 w Tychach

3

Zarządzenie Nr 0151/116/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Przedszkola nr 13 w Tychach

4

Zarządzenie Nr 0151/115/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie odwołania dyrektora Przedszkola nr 13 w Tychach

5

Zarządzenie Nr 0151/114/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Semik nauczyciela Szkoły Podstawowoej nr 7 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6

Zarządzenie Nr 0151/113/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Gwóźdź i Pani Anety Krupiak nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Tychach ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

7

Zarządzenie Nr 0151/112/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Kwolek i Pani Elizy Kamzelak nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

8

Zarządzenie Nr 0151/111/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Mucha i Pani Anny Czerwonka nauczyfcieli Przedszkola nr 9 w Tychach ubiegających się o awans na stopien nauczyciela mianowanego

9

Zarządzenie Nr 0151/110/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Moniki Kurek nauczyciela III Liceum Ogólnokształcącego w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10

Zarządzenie Nr 0151/109/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Anzelma Andresa nauczyciela Zespołu Szkół nr 4 w Tychach ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

Zarządzenie Nr 0151/108/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Młocek nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

Zarządzenie Nr 0151/107/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla Pani Dagmary Jasik nauczyciela Przedszkola nr 18 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

Zarządzenie Nr 0151/106/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Winczury nauczyciela Gimnazjum nr 6 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14

Zarządzenie Nr 0151/105/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Nowakowskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

15

Zarządzenie Nr 0151/104/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Olgi Donigiewicz nauczyciela Gimnazjum nr 3 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16

Zarządzenie Nr 0151/103/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Bożeny Malcharek nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17

Zarządzenie Nr 0151/102/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Musioł nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

18

Zarządzenie Nr 0151/101/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Jaromin nauczyciela Przedszkola nr 1 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

19

Zarządzenie Nr 0151/100/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatkow budżetu miasta Tychy na III kwartał 2005 r.

20

Zarządzenie Nr 0151/99/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

21

Zarzadzenie Nr 0151/98/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Kaczmarskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

22

Zarządzenie Nr 0151/97/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Godzik nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 19 w Zespole Szkół Sportowych w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

23

Zarządzenie Nr 0151/96/05 rezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Grzesicy nauczyciela Gimnazjum nr 11 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

24

Zarządzenie Nr 0151/95/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Pauliny Cacały nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

25

Zarządzenie Nr 0151/94/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Kremer i Pani Anny Chowaniec nauczycieli Zespołu Szkół nr 1 w Tychach ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

26

Zarządzenie Nr 0151/93/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Łukaszek nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

27

Zarządzenie Nr 0151/92/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Sławomira Sawickiego i Pani Magdaleny Mazur nauczycieli Gimnazjum nr 3 w Tychach ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

28

Zarządzenie Nr 0151/91/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Ścisłowicz i Pani Agnieszki Gemborys nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Tychach ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

29

Zarządzenie Nr 0151/90/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie poowłania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anety Jużwin nauczyciela Zespołu Szkół nr 2 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

30

Zarządzenie Nr 0151/89/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Dagmary Pojda nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 18 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

31

Zarządzenie Nr 0151/88/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Dobrosławy Laskowskiej nauczyciela Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

32

Zarządzenie Nr 0151/87/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Mariusza Dronszczyk nauczyciela Zespołu Szkół nr w Tychach ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela minowanego

33

Zarządzenie Nr 0151/86/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla Pana Zenona Boneckiego nauczyciela Gimnazjum nr 6 w Tychach ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

34

Zarządzenie Nr 0151/85/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Janiny Juszczyk nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

35

Zarządzenie Nr 0151/84/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2005 r.

36

Zarządzenie Nr 0151/84a/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej Tyskie Drogi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach oraz Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

37

Zarządzenie Nr 0151/83/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej

38

Zarządzenie Nr 0151/82/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2005 r.

39

Zarządzenie Nr 0151/81/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Kustwan-Szymczuk nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

40

Zarządzenie Nr 0151/80/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Płamena Dinkov nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

41

Zarządzenie Nr 0151/79/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach

42

Zarządzenie Nr 0151/78/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przejmowania przekazywania i zagospodarowania majątku gminnych jednostek organizacyjnych oraz majątku podmiotów gospodarczych przekazywanego na rzecz Miasta

43

Zarządzenie Nr 0151/77a/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0151/49/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12.04.2005 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach

44

Zarządzenie Nr 0151/77/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2005 r.

45

Zarządzenie Nr 0151/76/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na  2005 r.

46

Zarządzenie Nr 0151/75/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 37/V gruntu przyległego do nieruchomości połozonej przy Al.Bielskiej 72-78

47

Zarządzenie Nr 0151/74/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany okresu uzytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości połozonej w Tychach przy Al.Bielskiej 72-78

48

Zarządzenie Nr 0151/73/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2004

49

Zarządzenie Nr 0151/72/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad działania samorządowego serwisu informacyjnego

50

ZARZĄDZENIE NR 0151/71/05 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntu i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego na cele budowy i wymiany istniejących sieci infrastruktury

Powrót