Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/70/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Nych nauczyciela Zespołu Szkół nr 6 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2

Zarządzenie Nr 0151/69/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2005 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/68/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodow i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2005 r.

4

Zarządzenie Nr 0151/67/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005r.

5

Zarządzenie Nr 0151/66/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych przez Panią Barbarę Kieras, Pana Jana Kościak-Kieras oraz Państwo Zofię i Krzysztofa Jargoń do wyłozonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Klonowej Świerkowej

6

Zarządzenie Nr 0151/65/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych przez Panią Jolantę Szyja do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy na terenie zawartym pomiędzy ulicami: Katowicką, Oświęcimską, Czarną i Zwierzyniecką" dla obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Brzoskwiniowej

7

Zarządzenie Nr 0151/64/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie powołania oraz ustalenia zadań i terminów pracy komisji ds.pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół oraz słuchaczy kolegiów

8

Zarządzenie Nr 0151/63/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

9

Zarządzenie Nr 0151/62/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 maja 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/128/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

Powrót