Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/45/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

2

Zarządzenie Nr 0151/44/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/43/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2005 r.

4

Zarządzenie Nr 0151/42/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2005 r.

5

Zarządzenie nr 0151/41/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2005 r.

6

Zarządzenie Nr 0151/39/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2004 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/38/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów w Przedszkolu nr 22, Przedszkolu nr 24, Zespole Szkół nr 5 oraz Zespole Szkół Muzycznych w Tychach

8

Zarzadzenie Nr 0151/37/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2005 r.

9

Zarządzenie Nr 0151/36/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

10

Zarządzenie Nr 0151/34/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Estkowskiego 8

11

Zarządzenie Nr 0151/33/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki MOćko nauczyciela Gimnazjum nr 10 w Zespole Szkół nr 1 w Tychach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

Zarządzenie Nr 0151/32/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Doroty Złotoś nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

Zarządzenie Nr 0151/31/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Miler nauczyciela Szkoły Podstawowoej Nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Powrót