Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/231/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie powołania pełnomocnika Miejskiego Centrum Kultury w Tychach - samorządowej instytucji kultury

2

Zarządzenie Nr 0151/230/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie odwołania pełniacego obowiązki Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Tychach

3

Zarządzenie Nr 0151/229/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

4

Zarządzenie Nr 0151/228/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2006 r.

5

Zarządzenie Nr 0151/227/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2005 r.

6

Zarządzenie Nr 0151/226/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/225/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

8

Zarządzenie Nr 0151/225a/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzania taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

9

Zarządzenie Nr 0151/224/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2/IV gruntu przyległego do nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Darwina 15-21

10

Zarządzenie Nr 0151/223/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany okresu użtykowania wieczystego gruntu w nieruchomości położonej w Tychach przy ul. Darwina 15-21

11

Zarządzenie nr 0151/222/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2005  r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 0151/352/2002 Zarządu Miasta Tychy z dnia 15 października 2002 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste na rzevcz Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2/IV gruntu przyległego do nieruchomości położonej przy ul. Dariwna 15-21, uchwały Nr 0151/353/2002 Zarządu Miasta Tychy z dnia 15 października 2002 r. w sprawie zmiany okresu użytkowania wieczystego gruntu w nieruchomości przy ul. Darwina 15-21

12

Zarządzenie Nr 0151/221/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przejmowania przekazywania i zagospodarowania majatku gminnych jednostek organizacyjnych oraz majątku podmiotów gospodarczych przekazywanego na rzecz miasta

13

Zarządzenie Nr 0151/220/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany haromonogramu realizacji dochodow i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2005 r.

14

Zarzadzenie Nr 0151/219/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

15

Zarządzenie Nr 0151/218/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczególnych warunków podnajmu lokalu użytkowego połozonego w Tychach przy ul. Dmowskiego 7

16

Zarządzenie Nr 0151/217/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie procedur stosowanych przy realizacji projektów Programów Unii Europejskiej "Sokrates Comenius Akcja 1" oraz Leonardo da Vinci

17

Zarządzenie Nr 0151/216/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2005 r.

18

Zarządzenie Nr 0151/215/05 Prezydenta Miasta Tychy na 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

19

Zarządzenie Nr 0151/214/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2005 r. w sparwie ustalenia rocznego planu dyżurów aptek w mieście Tychy w porze nocnej, niedziele, świeta i dni wolne od pracy w 2006 roku

20

Zarządzenie Nr 0151/213/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie poowłania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

21

Zarządzenie Nr 0151/212/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0152/34/2003 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie ustalenia czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Tychy

22

Zarządzenie Nr 0151/211/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 grudnia w sprawie określenia zasad wyodrębnienia z mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy lokali z przeznaczeniem na lokale socjalne

23

Zarządzenie Nr 0151/210/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Dudek nauczyciela II Liceum Ogólnokształcącego w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

24

Zarządzenie Nr 0151/209/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Zubelewicz nauczyciela Gimnazjum nr 6 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Powrót