Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/208/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Tychy oraz opłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego

2

Zarządzenie Nr 0151/207/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/206/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowych

4

Zarządzenie Nr 0151/205/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej na rok szkolny 2005/2006

5

Zarządzenie Nr 0151/204/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

6

Zarządzenie Nr 0151/203/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie XI Międzynarodowego Festiwalu "Śląska Jesień Gitarowa" i Konkursu Gitarowego im. Jana Edmunda Jurkowskiego w Tychach

7

Zarządzenie Nr 0151/202/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0152/22/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie powołania Komitetu Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa

8

Zarządzenie Nr 0151/201/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

9

Zarządzenie Nr 0151/200/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 listoapda 2005 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2006 r. wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego

Powrót