Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/199/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0151/180/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.11.2004 r. w sprawie wynajmu lokali użytkowych stanowiących wlasność Miasta Tychy znajdujących sie w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym w Tychach na oś. "Balbina"

2

Zarządzenie Nr 0151/198/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2005 r. w sprawie regulaminu przetargu na oddanie w najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Tychy o powierzchni uzytkowej pow. 80m2

3

Zarzadzenie Nr 0151/197/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2005 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds.Opracowania Strategii Mieszkaniowej dla Miasta Tychy

4

Zarządzenie Nr 0151/196/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2005 r. w sprawie Regulaminu cmentarzy komunalnych w Tychach przy ulicach Cmentarnej oraz Barwnej

5

Zarządzenie Nr 0151/195/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

6

Zarządzenie Nr 0151/194/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/193/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2005 r.

8

Zarzadzenie Nr 0151/192/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie opracowania Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Tychy w warunkach zewnetrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

9

Zarządzenie Nr 0151/191/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 października 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach do oddawania w najem lub dzierżawę działek gruntów stanowiących własność Miasta Tychy

10

Zarządzenie Nr 0151/190/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie wyodrębnienia w zasobie mieszkaniowym Miasta Tychy lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy w szkołach i placówkach oświatowych

11

Zarządzenie Nr 0151/189/05 Prezydenta Miasta tychy z dnia 18 października 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na koncepcję zagospodarowania obiektu zabytkowego "Zespół zabudowy Huty Paprocckiej" połozonego w Tychach przy ul. Nad Jeziorem 44

12

Zarządzenie Nr 0151/188/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 października 2005 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Tychach powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzeniem Nr 0151/174/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 września 2005 r.

13

Zarządzenie Nr 0151/187/05 Prezydenta Miasta Tychy na 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

14

Zarządzenie Nr 0151/186/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

15

Zarządzenie Nr 0151/185/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 października 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia rokowań w sprawie przystąpienia do TYSKIE DROGI Sp. z o.o. w Tychach

16

Zarządzenie Nr 0151/184/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 października 2005 r. w sprawie działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2005/2006

17

Zarządzenie Nr 0151/183/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 października 2005 r. w sprawie przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowanych środków chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2005/2006

Powrót