Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/16/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie powołania miejskiej Komisji urbanistyczno-architektonicznej oraz ustalenia regulaminu jej organizacji i trybu dzialania

2

Zarzadzenie Nr 0151/15/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczy w Tychach

3

Zarządzenie Nr 0151/14/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie upoważnienia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych do przejęcia w administrowanie oraz zagospodarowywania wolnych lokali w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym w Tychach na oś."Balbina", stanowiących wlasność Miasta Tychy

4

Zarządzenie Nr 0151/13/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2005 r.

5

Zarządzenie Nr 0151/12/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkółnr 7 w Tychach

6

Zarządzenie Nr 0151/11/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 4 w Tychach

7

Zarządzenie Nr 0151/10/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia 2005r.w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 5 w Tychach

8

Zarządzenie Nr 0151/9/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie powołania przewodniczącego komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z przygotowania zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Tychach

9

Zarządzenie Nr 0151/8/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

10

Zarządzenie Nr 0151/7/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach

11

Zarządzenie Nr 0151/6/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

12

Zarządzenie Nr 0151/5/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Inicjatyw Inwestycyjnych i Budownictwa Mieszkaniowego

13

Zarządzenie Nr 0151/4/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Konsultacyjnej rozpatrującej wnioski na dotację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

14

Zarządzenie Nr 0151/3/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie powołania zespołu opiniujacego projekty utworzenia świetlic terapeutycznych wspierania inicjatyw uczniowskich, prowadzenia programów sportowych oraz realizacji programów profilaktycznych i szkoleń złożone przez tyskie placówki oświatowe

15

Zarządzenie Nr 0151/2/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2005 r.

16

Zarządzenie Nr 0151/1/05 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań pod nazwą "świadczenie usług opiekuńczych w domu klienta w okresie od 01.03.2005 r. do 31.12.2007 r. oraz "świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie podstawowym dla osób z zaburzeniami psychicznymi w domu klienta w okresie od 01.03.2005r. do 31.12.2005 r."

Powrót