Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/153/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

2

Zarządzenie Nr 0151/152/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie planu przychodów i wydatków środka specjalnego przy Urzędzie Miasta Tychy na 2004 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/151/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2004 r.

4

Zarządzenie Nr 0151/150/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatkow budżetu miasta Tychy na III kwartał 2004 r.

5

Zarządzenie Nr 0151/149/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na koncepcję zagospodarowania obiektu zabytkowego "Zespół pałacowo-parkowy" położonego w Tychach przy ul. Katowickiej 2

6

Zarządzenie Nr 0151/148/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/147/04 Prezydenta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Tychy z dnia 20 września 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej na terenie miasta Tychy

8

Zarządzenie Nr 0151/146/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 września 2004r. w sprawie wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe będące wlasnością Miasta Tychy

9

Zarządzenie Nr 0151/145/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania przetargów na najem lokali uzytkowych i stanowisk handlowych stanowiących własność Miasta Tychy

10

Zarządzenie Nr 0151/144/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania zwolnień i ulg w opłatach za lokale użytkowe stanowiące własność Miasta Tychy

11

Zarządzenie Nr 0151/143/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie podziału miasta na strefy w zależności od atrakcyjności lokalizacji i natężenia ruchu handlowego oraz układu komunikacyjnego

12

Zarządzenie Nr 0151/142/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie określenia zasad podnajmu lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy

13

Zarządzenie Nr 0151/141/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora MZBM do zagospodarowania wolnych lokali w obiekcie przy ul. Cyganerii 51-Grota Roweckiego 42-44, Narcyzow 24, Grota roweckiego 25 w Tychach - bez wskazań Wydziału Gospodarki Lokalowej

14

Zarządzenie Nr 0151/140/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 września 2004 r. w sprawie wystapienia miasta Tychy z wnioskiem o udzielenie dotacji z "funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości" realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego"

15

Zarządzenie Nr 0151/139/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 września 2004 r. w sprawie wystąpienia miasta Tychy z wnioskiem o udzielenie dotacji z "Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiebiorczości" realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w gornictwie węgla kamiennego"

16

Zarządzenie Nr 0151/138/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 września 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tychach

Powrót