Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/137/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 września 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na III kwartał 2004 r.

2

Zarządzenie Nr 0151/135/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania pod nazwą: specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w domu klienta w zakresie podstawowym na terenie miasta Tychy

3

Zarządzenie Nr 0151/134/2004 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o.dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach

4

Zarządzenie Nr 0151/132/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

5

Zarządzenie Nr 0151/131/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola nr 17 w Tychach

6

Zarządzenie Nr 0151/130/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Tychy za I-sze półrocze 2004 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/129/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora szkoły

8

Zarządzenie nr 0151/128/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 0152/191/03 Prezydenta Miasta z dnia 5 wrzesnia 2003 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektow i urządzeń uzyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

9

Zarządzenie Nr 0151/127/04 Prezydenta Miasta Tychy - Szefa Obrony Cywilnej z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania na terenie miasta Tychy

10

Zarządzenie Nr 0151/126/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 września 2004 r.

11

Zarządzenie Nr 0151/125/04 Prezydenta Miastsa Tychy z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

12

Zarządzenie Nr 0151/124/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 sierpnia 2004r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów placowek oświatowych

13

Zarządzenie Nr 0151/123/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół

14

Zarządzenie nr 0151/122/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej zespołu zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności, położonego w rejonie ulicy Grota Roweckiego w Tychach

Powrót