Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie nr 0151/121/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie upoważnienia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych do przejęcia w administrowanie oraz zagospodarowywania wolnych lokali w obiekcie przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach stanowiących własność Miasta Tychy

2

Zarządzenie nr 0151/120/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

3

Zarządzenie nr 0151/119/2004 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Macieja Grochowskiego nauczyciela Gimnazjum nr 4 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

4

Zarządzenie Nr 0151/118/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

5

Zarządzenie Nr 0151/117/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego pod inwestycje związane ze składowaniem odpadów komunalnych i ich unieszkodliwianiem

6

Zarządzenie Nr 0151/116/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 lipca 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/115/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów w Przedszkolach nr 11, 24, w Zespole Szkół nr 6, w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 i w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 w Tychach

8

Zarządzenie Nr 0151/114/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Baron nauczyciela Gimnazjum nr 3 w Tychach ubiegajacej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

Zarządzenie Nr 0151/113/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Pawła Rataja i Pana Piotra Kołodziejskiego nauczycieli Gimnazjum nr 4 w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10

Zarządzenie Nr 0151/112/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Radosława Ciechanowicza nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 17 w Tychach ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

Zarządzenie Nr 0151/111/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Lis, Pana Janusza Pietruchy, Pana Krzysztofa Nowakowskiego oraz Pana Andrzeja Otremby, nauczycieli Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

Zarządzenie Nr 0151/110/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Pudełko nauczyciela MDK nr 2 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

Zarządzenie Nr 0151/109/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Damiana Wałocha nauczyciela Gimnazjum nr 1 w Tychach ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14

Zarządzenie Nr 0151/108/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Joanny Menzel nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

15

Zarządzenie Nr 0151/107/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Wójcik, Pani Elzbiety Sielskiej, Pani Olgi Kacprzyk, Pani Marioli Jeruzol i Pani Izabeli Pawłowskiej nauczycieli Zespołu Szkól z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16

Zarządzenie Nr 0151/106/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Kozub i Pana Zbigniewa Hadrych nauczycieli Gimnazjum nr 3 w Tychach ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17

Zarządzenie Nr 0151/105/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Bożeny Grzyś nauczyciela Gimnazjum nr 8 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

18

Zarządzenie Nr 0151/104/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Kataryzny Kropki nauczyciela II L.O. w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

19

Zarządzenie Nr 0151/103/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Piotra Sałacinskiego nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 1 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Powrót