Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/102/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Bochenek i Pana Jacka Godzika nauczycieli Gimnazjum nr 11 w Tychach ubiegających sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

2

Zarządzenie Nr 0151/101/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Lutostańskiego i Pana Macieja Grochowskiego nauczycieli Gimnazjum nr 4 w Tychach ubiegających sie o aawans na stopień nauczyciela mianowanego

3

Zarządzenie Nr 0151/100/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Zborowskiej nauczyciela Gimnazjum nr 12 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

4

Zarządzenie Nr 0151/99/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Pytel nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 3 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

5

Zarządzenie nr 0151/98/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Szulik nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 35 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6

Zarządzenia Nr 0151/97/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

7

Zarządzenie Nr 0151/96/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Piasecznej nauczyciela Przedszkola nr 29 w Tychavch ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

8

Zarządzenie Nr 0151/95/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnisa 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pań; Beaty Regiec-Baścik, Magdaleny Gawędy, Agnieszki Gut nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

9

Zarxządzenie Nr 0151/94/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Zarzadu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach zatwierdzonego Zarządzeniem Nr 0152/67/2003 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003r.

10

Zarządzenie Nr 0151/93/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Gerarda Wiendlocha, Pani Barbary Tomaszek oraz Pani Bożeny Krzemińskiej nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 w Tychach, ubiegających sie o awands na stopień nauczyciela mianowanego

11

Zarządzenie Nr 0151/92/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Gołąb-Kowalskiej nauczyciela Zespołu Szkół nr 6 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

12

Zarządzenie Nr 0151/91/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Jarosława Danielaka nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Tychach ubiegającego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

13

Zarządzenie Nr 0151/90/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Piotra Pacuła nauczyciela Gimnazjum nr 6 w Tychach ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

14

Zarządzenie Nr 0151/89/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Danuty Wosz nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 19 w Zespole Szkół Sportowych w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

15

Zarządzenie Nr 0151/88/04 Prezydenta Miastsa Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Katarzyny Szewczyk nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 19 w Zespole Szkół Sportowych w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

16

Zarządzenie Nr 0151/87/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Aleksandry Zwolińskiej nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 36 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17

Zarządzenie Nr 01521/86/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ireny Szcześniak nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

18

Zarządzenie Nr 0151/85/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Marii Kondrackiej nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 37 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

19

Zarządzenie Nr 0151/84/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Maciąg i Pani Renaty Mych nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegających sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego

20

Zarządzenie Nr 0151/83/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Gabrieli Bartusiak nauczyciela Gimnazjum nr 5 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21

Zarządzenie Nr 0151/82/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Grzesik nauczyciela Gimnazjum nr 5 w Tychach ubiegajacej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

22

Zarządzenie Nr 0151/81/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egazaminacyjnej dla Pani Ma lgorzaty Wojciechowskiej nauczyciela Gimnazjum nr 5 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego

23

Zarządzenie Nr 0151/80/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatkow budżetu miasta Tychy na III kwartał 2004 r.

24

Zarządzenia Nr 0151/79/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatkow budzetu miasta Tychy na II kwartał 2004 r.

25

Zarządzenie Nr 0151/78/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

26

Zarządzenie Nr 0151/77/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie odwołania dyrektora szkoły

27

Zarządzenie Nr 0151/76/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie wskazania Henryka Borczyk do składu Rady nadzoreczej Mieędzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "MASTER" Spółka z o.o. w Tychach

28

Zarządzenie Nr 0151/75/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Dariusza Garbocz nauczyciela Gimnazjum nr 6 w Tychach, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

29

Zarządzenie Nr 0151/74/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Haliny Jaksiewicz-Nogalskiej, nauczyciela Gimnazjum nr 9 w Zespole Szkół Sportowych w Tychach, ubiegającej sie o awans na stopien nauczyciela mianowanego

30

Zarządzenie Nr 0151/73/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Krystyny Sabuda nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

31

Zarządzenie Nr 0151/72/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Pająk nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

32

Zarządzenie Nr 0151/71/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Justyny Wrobel nauczyciela Przedszkola nr 22 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

33

Zarządzenie Nr 0151/70/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 23 w Tychach

34

Zarządzenie Nr 0151/69/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola nr 13 w Tychach

35

Zarządzenie Nr 0151/68/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącego obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Tychach

36

Zarządzenie Nr 0151/67/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

37

Zarządzenie Nr 0151/66/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie udzielenia upowaznienia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach do oddawania części nieruchomości połozonej w Tychach przy ul. Filaretow 31 oraz przy ul. Budowlanych 41 w najem, dzierżawę lub użyczenie

38

Zarządzenie Nr 0151/65/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wskazania osoby do składu Rady Nadzorczej "Oczyszczalnia Ścieków Czułów" Sp. z o.o. w Tychach

39

Zarządzenie Nr 0151/64/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

40

Zarządzenie Nr 0151/63/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ Szpital Miejski za rok 2003

41

Zarządzenie Nr 0151/62/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie przyznawania dotacji i ich rozliczania

42

Zarządzenie Nr 0151/61/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach i zatwierdzenia regulaminu konkursu

Powrót