Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/51/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektorów szkół

2

Zarządzenie Nr 0151/50/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/49/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2004 r.

4

Zarządzenie Nr 0151/48/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie nr 0152/191/03 Prezydenta Miasta z dnia 5 września 2003 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

5

Zarządzenie Nr 0151/47/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

6

Zarządzenie Nr 0151/46/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy regulującej sposób spłaty wydatkowanych przez Miasto Tychy środków finansowych na roboty remontowe, naprawy główne i na działania energooszczędne, w budynkach stanowiących współwłasność Miasta

7

Zarządzenie Nr 0151/45/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Zakład Budżetowy w Tychach do zawierania z osobami fizycznymi będącymi współwłaścicielami nieruchomości – umów regulujących sposób spłaty wydatkowanych przez Miasto Tychy środków finansowych na roboty remontowe, naprawy główne i na działania energooszczędne

8

Zarządzenie Nr 0151/44/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Małego w Tychach za rok 2003

9

Zarządzenie Nr 0151/43/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003

10

Zarządzenie Nr 0151/42/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Ośrodku Usług Opiekuńczo-Wychowawczych – Dom Dziecka w Tychach

11

Zarządzenie Nr 0151/41/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli i szkół

Powrót