Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/40/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Tychy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami

2

Zarządzenie Nr 0151/39/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/38/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2004 r.

4

Zarządzenie Nr 0151/37/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na II kwartał 2004 r.

5

Zarządzenie Nr 0151/36/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej znajdującego się w magazynach miejskim i zakładowych na terenie miasta Tychy

6

Zarządzenie Nr 0151/35/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej utworzonych w związku z restrukturyzacją Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Tychach

7

Zarządzenie Nr 0151/34/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wyznaczenia komendanta Straży Miejskiej jako uprawnionego do wydawania zezwoleń na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego

8

Zarządzenie Nr 0151/33/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2004 r.

9

Zarządzenie Nr 0151/32/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2004 r.

10

Zarządzenie Nr 0151/31/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

11

Zarządzenie Nr 0151/30/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Tychy za 2003 r.

12

Zarządzenie Nr 0151/29/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów w Przedszkolach nr 11, 24, 29, Szkołach Podstawowych nr 3, 4, 6, 7, 8, 10, 17, 18, 36, 40, Gimnazjum nr 1, 4, 5, 11, 12, III Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół nr 6 w Tychach

13

Zarządzenie Nr 0151/28/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie powołania zespołu do prac nad przygotowaniem racjonalizacji sieci placówek oświatowych w Tychach

Powrót