Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/27/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na I kwartał 2004 r.

2

Zarządzenie Nr 0151/26/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/25/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Świadczeń Rodzinnych

4

Zarządzenie Nr 0151/24/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

5

Zarządzenie Nr 0151/23/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu ofert na przyznanie dotacji celem wykonywania zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej

6

Zarządzenie Nr 0151/22/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie przystąpienia do zawarcia ugody z rzymskokatolicką parafią św. Marii Magdaleny w Tychach

7

Zarządzenie Nr 0151/21/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Dąbrowskiej nauczyciela Gimnazjum nr 11 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

8

Zarządzenie Nr 0151/20/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola nr 4 w Tychach

9

Zarządzenie Nr 0151/19/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Tychach

10

Zarządzenie Nr 0151/18/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola nr 23 w Tychach

11

Zarządzenie Nr 0151/17/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska pełniącej obowiązki dyrektora Przedszkola nr 11 w Tychach

12

Zarządzenie Nr 0151/16/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

13

Zarządzenie Nr 0151/15/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 lutego 2004 r. o podziale kompetencji w zakresie przygotowania inwestycji i remontów

14

Zarządzenie Nr 0151/14/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu miasta Tychy na 2004 r.

Powrót