Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarzadzenie Nr 0151/203/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Tychach

2

Zarzadzenie Nr 0151/202/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

3

Zarządzenie Nr 0151/201/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o. dyrektora Przedszkola nr 19 w Tychach

4

Zarządzenie Nr 0151/200/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 grudnia 2004 r. zmieniające zarządzenie Nr 0152/31/02 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie Regulaminu premiowania dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Tychy premia uznaniową

5

Zarządzenie Nr 0151/199/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji Konsultacyjnej rozstrzygającej konkurs ofert na realizacje zadań w ramach Tyskich Inicjatyw Kulturalnych

6

Zarządzenie Nr 0151/198/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie unieważnienia konkursu ofert na realizacje zadań pod nazwą "usługi opiekuncze świadvczone w miejscu zamieszkania klienta w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2007 r." oraz "specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym dla osób z zaburzemiani psychicznymi świadczone w domu klienta w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r."

7

Zarządzenie Nr 0151/197/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie harmonogramu realizacji dochodow i wydatkow budżetu miasta Tychy na I kwartał 2005 r.

8

Zarządzenie Nr 0151/196/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2004 r.

9

Zarządzenie Nr 0151/195/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2004 r.

10

Zarządzenie Nr 0151/194/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie powołania składu Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs ofert na prowadzenie w 2005 r. terapii wspierajacej proces leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz członkow ich rodzin

11

Zarządzenie Nr 0151/193/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

12

Zarządzenie Nr 0151/192/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

13

Zarządzenie Nr 0151/191/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budzetu miasta Tychy na IV kwartał 2004 r.

14

Zarządzenie Nr 0151/190/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

15

Zarządzenie Nr 0151/189/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora zakładu budżetowego pod nazwą Tyski Zaklad Usług Komunalnych z siedziba w Tychach przy al. Piłsudskiego 12

16

ZArzadzenie Nr 0151/188/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora jednostki budżetowej pod nazwa Miejski Zarząd Targowisk w Tychach przy al. Piłsudskiego 12

17

Zarządzenie Nr 0151/187/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Barbary Górnik nauczyciela Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

18

Zarządzenie Nr 0151/186/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Sylwii Lipińskiej nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczaego w Tychach ubiegającej sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego

19

Zarządzenie Nr 0151/185/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia rocznego planu dyżurów aptek w mieście Tychy w porze nocnej, w niedziele, święta i dni wolne od pracy w 2005 roku

20

Zarządzenie Nr 0151/184/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Natalii Woś nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 5 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi wTychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

21

Zarządzenie Nr 0151/183/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 grudnia 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

Powrót