Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/182/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powołania likwidatora i rozpoczęcia procesu likwidacji Miejskiego Zarządu Targowisk (jednostka budżetowa) z siedziba przy al. Piłsudskiego 12

2

Zarządzenie Nr 0151/181/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych przy zawieraniu porozumień z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej

3

Zarządzenie Nr 0151/180/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wynajmowania lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Tychy znajdujących sie w Wielofunkcyjnym Budynku Usługowym w Tychach na oś. "Balbina"

4

Zarządzenie Nr 0151/179/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora samorządowej instytucji kultury pod nazwą Muzeum w Tychach Pani dr Marii Lipok-Bierwiaczonek

5

Zarządzenie Nr 0151/178/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2005 r. z zakresu prowadzenia dizałań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także promocji i organizacji wolontariatu oraz powołania zespołu opiniujacego projekty złożone na konkurs

6

Zarządzenie Nr 0151/177/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w 2005 r. z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym oraz powołania zespołu opiniującego projekty złożone na konkurs

7

Zarządzenie Nr 0151/176/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2004 r.

8

Zarządzenie Nr 0151/175/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 listopada 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

9

Zarządzenie Nr 0151/174/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie przedłużenia terminu na składanie odpowiedzi na zaproszenie do rokowań w sprawie przystapienia do TYSKIE DROGI sp. z o.o. w Tychach oraz powołania Komisji do prowadzenia rokowań w sprawie przystąpienia do TYSKIE DROGI sp. z o.o w Tychach

10

Zarządzenie Nr 0151/173/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Geotermii

11

Zarządzenie Nr 0151/172/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 22 listopada 2004 r. w sprawie powierzenia stanowisk dyrektorów szkół

12

Zarządzenie Nr 0151/171/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie rozpoczęcia działalności Muzeum w Tychach

13

Zarządzenie Nr 0151/170/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań pod nazwą "usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania klienta w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2007 r." oraz "specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie podstawowym dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w domu klienta w okresie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r."

14

Zarządzenie Nr 0151/169/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

15

Zarządzenie Nr 0151/168/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Miasta Tychy w sprawie budżetu miasta Tychy na 2005  wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego

16

Zarządzenie Nr 0151/167/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie przekazania w administrowanie Tyskiemu Zakładowi Usług Komunalnych w Tychach nieruchomości połozonej w Tychach przy ul.Cmentarnej 19, stanowiacej Cmentarz Komunalny

17

Zarządzenie Nr 0151/166/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie powierzenia stanowiska p.o.dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach

Powrót