Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/165/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 października 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

2

Zarządzenie Nr 0151/164/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 października 2004r w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2004 r.

3

Zarządzenie Nr 0151/163/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 października 2004 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151/128/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 20 sierpnia 2004 r. w sprawie ustalenia cen za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach

4

Zarządzenie Nr 0151/162/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zmian oraz przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Usług Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach

5

Zarządzenie Nr 0151/161/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Tychy na 2004 r.

6

Zarządzenie Nr 0151/160/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach

7

Zarządzenie Nr 0151/159/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 października 2004 r. w sprawie powołania komsiji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorow szkół

8

Zarządzenie Nr 0151/158/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 11 października 2004r. w sprawie zmian budżetu miasta Tychy na 2004 r.

9

Zarzadzenie Nr 0151/157/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 7 października 2004 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na IV kwartał 2004 r.

10

Zarządzenie Nr 0151/156/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 4 października 2004 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

11

Zarządzenie Nr 0151/155/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2004/2005

12

Zarządzenie Nr 0151/154/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 października 2004 r. w sprawie przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowanych środków chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2004/2005

Powrót