Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta

Kadencja 2002 - 2006
1

Zarządzenie Nr 0151/13/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach

2

Zarządzenie Nr 0151/12/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Jolanty Soleckiej nauczyciela Zespołu Szkół nr 5 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

3

Zarządzenie Nr 0151/11/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 0151/214/2000 Zarządu Miasta Tychy z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie upoważnienia do działania w imieniu jednostki organizacyjnej miasta Tychy - Teatr Mały oraz Uchwały Nr 0151/215/2000 Zarządu Miasta Tychy z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie upoważnienia do działania w imieniu jaednostki organizacyjnej miasta Tychy - Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach

4

Zarządzenie Nr 0151/10/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie wykonania uchwały nr 331/96 Rady Miejskiej w Tychach z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie trybu i zasad korzystania z usług Noclegownii Miejskiej w Tychach przy ul. Mikołowskiej 122 przez osoby bezdomne spoza terenu gminy

5

Zarządzenie Nr 0151/9/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Mileny Kuligowskiej-Ratajczyk nauczyciela Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

6

Zarządzenie Nr 0151/8/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Burczyk nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

7

Zarządzenie Nr 0151/7/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Doroty Kopacz nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

8

Zarządzenie Nr 0151/6/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie wyznaczenia jednostek do usuwania pojazdów z drogi oraz wyznaczenia parkingów strzeżonych do parkowania usuniętych pojazdów

9

Zarządzenie Nr 0151/5/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Zofii Martyniuk nauczyciela Przedszkola nr 26 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

10

Zarządzenie Nr 0151/4/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Wioletty Gałka nauczyciela Zespołu Szkół nr 7 w Tychach ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

11

Zarządzenie Nr 0151/3/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie wskazania osób do składu Rady Nadzorczej Truck-Bus Service Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach

12

Zarządzenie Nr 0151/2/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/239/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczych w Tychach i zatwierdzenia regulaminu konkursu

13

Zarządzenie Nr 0151/1/04 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 2 stycznia 2004 r. w sprawie powołania zespołu do sprawdzenia taryf oraz weryfikacji kosztów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Powrót