Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 120/10/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń doraźnej ewakuacji w Urzędzie Miasta Tychy

2

ZARZĄDZENIE NR 120/9/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/5/13 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów i spraw w Systemie Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 120/8/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 120/16/12 Prezydenta Miasta Tychy w sprawie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE NR 120/7/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Pracy

5

ZARZĄDZENIE NR 120/6/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

6

ZARZĄDZENIE NR 120/5/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania przez pracownika w celach służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

7

ZARZĄDZENIE NR 120/4/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole rozliczenia wyników inwentaryzacyjnych i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych z dnia 14 stycznia 2014 roku

8

ZARZĄDZENIE NR 120/3/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie powołania komisji  do wydzielenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Tychach

9

ZARZĄDZENIE NR 120/2/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2014 roku w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 120/1/14 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta Tychy

Powrót