Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 120/23/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

2

ZARZĄDZENIE NR 120/22/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie powołania stałej Komisji Kasacyjnej

3

ZARZĄDZENIE NR 120/21/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta Tychy

4

ZARZĄDZENIE NR 120/20/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie zakresu zadań Sekretarza Miasta oraz powierzenia prowadzenia spraw

5

ZARZĄDZENIE NR 120/19/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/8/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 stycznia 2013 r.  w sprawie rozliczenia i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole z dnia 14 stycznia 2013 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 120/18/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Architektury

7

ZARZĄDZENIE NR 120/17/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 120/16/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej

9

ZARZĄDZENIE NR 120/15/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wysokości pogotowia kasowego

10

ZARZĄDZENIE NR 120/14/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania II Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej oraz powierzenia prowadzenia spraw

11

ZARZĄDZENIE NR 120/13/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Architektury

Powrót