Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 120/12/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków

2

ZARZĄDZENIE NR 120/11/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Miasta Tychy

3

ZARZĄDZENIE NR 120/10/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 120/2/13 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia sekretarzowi miasta prowadzenia niektórych spraw gminy – kwalifikacja wojskowa

4

ZARZĄDZENIE NR 120/9/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

5

ZARZĄDZENIE NR 120/8/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie rozliczenia i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole z dnia 14 stycznia 2013 r.

6

ZARZĄDZENIE NR 120/7/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie powołania II Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej oraz powierzenia prowadzenia spraw

7

ZARZĄDZENIE NR 120/6/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie odwołania II Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej

8

ZARZĄDZENIE NR 120/5/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Procedury obiegu dokumentów i spraw w Systemie Obiegu Dokumentów i Spraw w Urzędzie Miasta Tychy

9

ZARZĄDZENIE NR 120/4/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Tychy

10

ZARZĄDZENIE NR 120/3/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

11

ZARZĄDZENIE NR 120/2/13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia sekretarzowi miasta prowadzenia niektórych spraw gminy – kwalifikacja wojskowa

12

ZARZĄDZENIE NR 120/1/13 PREZYDENTA  MIASTA  TYCHY z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie powołania Komisji do wydzielenia i brakowania dokumentacji niearchiwalnej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta Tychy

Powrót