Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 120/13/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/9/2011 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie powołania Zakładowej Służby Socjalnej w Urzędzie Miasta w Tychach

2

ZARZĄDZENIE NR 120/12/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Zamówień Publicznych

3

ZARZĄDZENIE NR 120/11/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Podatków i Opłat

4

ZARZĄDZENIE NR 120/10/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Geodezji

5

ZARZĄDZENIE NR 120/9/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkolenia

6

ZARZĄDZENIE NR 120/8/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie utraty mocy zarządzenia Nr 0152/109/03 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 czerwca 2003 r.

7

ZARZĄDZENIE NR 120/7/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku aktu normatywnego lub innego aktu prawnego w Urzędzie Miasta Tychy

8

ZARZĄDZENIE NR 120/6/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej

9

ZARZĄDZENIE NR 120/5/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej

Powrót