Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE Nr 120/28/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne

2

ZARZĄDZENIE NR 120/27/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia procedury kontroli zarządczej w zakresie kontroli finansowej dotyczącej wydatkowania środków publicznych

3

ZARZĄDZENIE NR 120/26/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/7/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. Prezydenta Miasta Tychy w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

4

ZARZĄDZENIE NR 120/25/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

5

ZARZĄDZENIE NR 120/24/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0152/14/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

6

ZARZĄDZENIE NR 120/23/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0152/62/07 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 25 września 2007 r. w sprawie instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 120/22/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie powołania komisji do zniszczenia dowodów wpłaty KP

8

ZARZĄDZENIE NR 120 /21/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

9

ZARZĄDZENIE NR 120/20/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia systemu rekrutacji na stanowiska urzędnicze w tym kierownicze

Powrót