Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2010 - 2014
1

ZARZĄDZENIE NR 0152/14/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

2

ZARZĄDZENIE NR 0152/13/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu organizacyjnego Straży Miejskiej

3

ZARZĄDZENIE NR 0152/11/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Komunikacji

4

ZARZĄDZENIE NR 0152/10/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Zespołu Doradców

5

ZARZĄDZENIE NR 0152/9/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego samodzielnego stanowiska Miejskiego Rzecznika Konsumentów

6

ZARZĄDZENIE NR 0152/8/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Spraw Obywatelskich

7

ZARZĄDZENIE NR 0152/7/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą

8

ZARZĄDZENIE NR 0152/6/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Architektury

9

ZARZĄDZENIE NR 0152/5/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu zadań Sekretarza Miasta oraz powierzenia prowadzenia spraw

10

ZARZĄDZENIE NR 0152/4/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania III Zastępcy Prezydenta ds. Infrastruktury oraz powierzenia prowadzenia spraw

11

ZARZĄDZENIE NR 0152/3/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania II Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarki Przestrzennej oraz powierzenia prowadzenia spraw

12

ZARZĄDZENIE NR 0152/2/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie powołania I Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych oraz powierzenia prowadzenia spraw

13

ZARZĄDZENIE NR 0152/1/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

Powrót