Tyskie krajobrazy

Zarządzenia Prezydenta Miasta (Kierownika Urzędu)

Kadencja 2018 - 2024
1

ZARZĄDZENIE NR 120/21/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne

2

ZARZĄDZENIE NR 120/20/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 29  marca 2022 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Gospodarki Lokalowej

3

ZARZĄDZENIE NR 120/19/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zniesienia obowiązku zasłaniania ust i nosa na terenie Urzędu Miasta Tychy.

4

ZARZĄDZENIE NR 120/18/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 marca 2022 roku zmieniające szczegółowy regulamin organizacyjny Wydziału Gospodarki Lokalowej

5

ZARZĄDZENIE NR 120/17/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120/78/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 3 listopada 2016r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

6

Zarządzenie Nr 120/16/22 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie zasad i trybu publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy

7

ZARZĄDZENIE NR 120/15/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/7/22  Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie rozliczenia i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych stwierdzonych w protokole z dnia 31 stycznia 2022 roku

8

ZARZĄDZENIE ZARZĄDZENIE NR 120/14/22 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia  1  marca 2022 roku w sprawie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Wydziału Geodezji

Powrót